wspólnota polska

POLNISCHE GEMEINSCHAFT
DROSS

Msze Święte

Informujemy, że Msze Święte w j. polskim odprawiają się w każdą niedzielę o godz. 11:30  w Dross.

Kościół nasz, w niedziele jak i w dzień powszedni jest otwarty i można się w nim modlić i adorować Najświętszy Sakrament.

Z A P R A S Z A M Y

Dokładnych informacji udzielamy:

Tel.: 0 676 826633401

Mail: pfarramt.dross@aon.at

Spowiedź

Zachęcamy do sakramentu spowiedzi św. przed lub po Mszy św.:

Spowiadamy w konfesjonale lub bocznej kaplicy,

z przodu po lewej stronie tzw. Winterkapelle.

Można umówić się również w innym czasie.

Święcenie pokarmów wielkanocnych

Święcenie pokarmów wielkanocnych odbędzie się tradycyjnie w Wielką Sobotę 30.03.2024 o godz. 11:00 w kościele w Senftenberg 3541, Kirchenberg 3.

Koszyczki ze święconką stawiamy przed oltarzen. Zapraszamy

 

W tym tygodniu rozpoczynają się największe święta w Kościele Katolickim – Triduum Paschalne:
Wielki Czwartek – Msza św. Wieczerzy Pańskiej, Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy Pańskiej
Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej, Adoracja Chrystusa w Grobie
Wielka Sobota – Liturgia Wigilii Paschalnej

Miłosierdzie Boże

KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

  (do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków)

        Na początku
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

        Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

https://www.faustyna.pl/zmbm/?20200420084705

Wielki Post
Środa Popielcowa
Popielec jest gestem przypomnienia, ze nic trwalego na tej ziemi nie ma, ze z prochu jestesmy i w proch sie obracamy. To zycie kiedys jak nauczal Jezus, w innej postaci znowu sie odrodzi.
 
Po pobłogosławieniu popiołu i pokropieniu obecnych wodą święconą, kapłan zwróci się do obecnych, recytując jeden raz słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” albo „Pamiętaj, że jesteś prochem, i w proch się obrócisz”. Następnie kapłan posypie głowy tym, którzy do niego podejdą lub pójdzie do tych, którzy stoją na swoich miejscach.
 
Po Mszach św. w Wielkim Poście odprawiane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Zapraszamy