wspólnota polska

POLNISCHE GEMEINSCHAFT
DROSS

Msze Święte

W związku z trwającą nadal pandemią koronawirusa prosimy o dostosowanie się do zaleceń służb sanitarnych.

Do 6.12.2020 nie ma w kosciele polskich Mszy Sw.

Kosciol jest otwarty dla prywatnej modlitwy i adoracji.

 

 

Stare Info:

W naszym kościele obowiązkowe jest noszenie maseczek podczas całej Mszy św. i nabożeństw

i zachowania odstępów 1,5 m.

W związku ze wzrostem zachorowań w całej Europie, zaleca się przyjmowanie Komunii św. na rękę.

Przy wejściu i przy wyjściu z kościoła, proszę ubierać maseczki.

Zachowajmy tez bezpieczną odległość miedzy sobą.

 

Rozszerzone ramy uczestnictwa w nabożeństwach od 24 lipca w diecezji St.Pölten.

Jak już poinformowano osoby odpowiedzialne w parafiach, od piątku 24 lipca 2020 roku obowiązują następujące punkty:

Wszystkie osoby muszą nosić maseczki na usta i nos, jeśli poruszają się swobodnie w kościele lub sali modlitw.

W przypadku osób uczestniczących w nabożeństwie dotyczy to wchodzenia i wychodzenia z kościoła.

Podczas przyjmowania Komunii nie wypowiadamy na głos słów „Ciało Chrystusa - Amen”.

Należy pamiętać o zachowaniu minimalnej odległości.

Z A P R A S Z A M Y

Nasz Kościół jest codziennie otwarty i można się w nim modlić oraz adorować Najświętszy Sakrament.

Dokładnych informacji udzielamy:

Tel.: 0 676 826633401

Mail: pfarramt.dross@aon.at

https://www.dsp.at/dioezese-st-poelten/artikel/2020/covid-19-rahmenordnung-bringt-weitere-erleichterungen-bei

Kongres Rodzin Polonijnych

KONGRES RODZIN POLONIJNYCH

online

Sobota, 21 listopada 2020

„Małżeństwo w centrum duszpasterskiej troski Kościoła na emigracji”

                  (Szczegółowe informacje i zapisy: www.emigracja.episkopat.pl)

25-rocznicy odprawiania Mszy Św. w j. polskim

Wspólnota Polska w Dross

serdecznie zaprasza na uroczystą Eucharystię z okazji 25-rocznicy odprawiania Mszy Sw. w j. polskim, która odbędzie się w niedzielę 15.11.2020 o godz. 11:30 w kościele pod wezwaniem M.B.Fatimskiej w Dross.

Msze Sw. w intencji Polaków tworzących naszą wspólnotę celebruje Ks. Rektor Misji Polskiej w Wiedniu P. Zygmunt Waz CR.

Wszystkich Świętych               i Dzień Zaduszny

Przez cały listopad Kościół umożliwia uzyskanie odpustu zupełnego dla dusz cierpiących w czyśćcu. Zwyczajowo odpust zupełny dla zmarłych można uzyskać w okresie 1-8 listopada poprzez pobożne nawiedzenie cmentarza oraz spełnienie zwykłych warunków odpustu. Z powodu pandemii koronawirusa oraz związanymi z nią trudnościami w dotarciu na groby najbliższych, Penitencjarnia Apostolska wydała dekret przedłużający czas uzyskania odpustów za zmarłych na cały miesiąc.

Poprzez odpust zupełny możemy zyskać dla dusz czyśćcowych darowanie kar doczesnych, i tym samym skrócić ich cierpienia. Sakrament spowiedzi odpuszcza nam grzechy, ale kara za popełnione przez nas zło na ziemi pozostaje i ciąży po śmierci. Dlatego dar odpustu, który uwalnia właśnie od tej kary, jest niecenionym skarbem, jaki otrzymujemy od Boga bogatego w miłosierdzie.

Specjalny dar odpustu dla zmarłych.

Niedziela Narodów

Niedziela Narodów 27.09.2020

Serdeczne zaproszenie na wspólne świętowanie w katedrze w St. Pölten o godz. 10:00

z ks. Biskupem Dr. Alois Schwarz.

Po uroczystej Mszy św. skromna Agapa.