wspólnota polska

POLNISCHE GEMEINSCHAFT
DROSS

Historia

Polonia w Austrii gromadzi się nie tylko w Wiedniu. Spora grupa Polaków przybywa także

do parafii w miejscowości Droß. W tutejszym kościele pod wezwaniem „Matki Boskiej Fatimskiej” w każdą niedzielę o godzinie 11:30 odbywają się również Msze święte w języku polskim.

Kościół w Droß należący do dekanatu Krems w diecezji St. Pölten jest kościołem parafialnym i sanktuarium pielgrzymkowym.

Został zbudowany w latach 1949-1953 przez Helmuta Schoppera z inicjatywy ówczesnego proboszcza Franciszka Gravogel, a w dniu 3 maja 1953 konsekrowany przez arcybiskupa Wiednia kardynała dr. Franza König. Kościół jest zabytkowym budynkiem, ma boczną wieżę, a w środku znajduje się cudowny posąg Maryi (Matka Boska z Fatimy) stworzony przez Otto Morodera z Mayerhofen w Zillertalu (posąg został przewieziony do Droß 22 maja 1950). Z tego powodu Parafia stal się centrum modlitewnym, bowiem 13 dnia każdego miesiąca (dzień objawień Matki Boskiej w Fatimie) odbywa się tutaj uroczysta Msza święta z udziałem licznych pielgrzymów.

Do kościoła przylega bezpośrednio Park Maryjny konsekrowany w 1997 roku. Są w nim dwie kaplice. Kaplica Różańcowa z figurą Maryi autorstwa malarza z Fatimy, która została poświęcona w 1987 roku przez biskupa Alberto Cosme do Amarala z Leiria-Fatima. Druga kaplica pochodzi od błogosławionych dzieci Franciszka, Hiacynty i Łucji. Konsekrowana przez biskupa dr. Klausa Küng w 2008 roku. Została zbudowana przez członków Stowarzyszenia Pielgrzymkowego Apostołów Fatimskich. To Stowarzyszenie promuje, planuje i organizuje pielgrzymki.

Trzecia kapliczka powstała z inicjatywy Polaków, przybywających na niedzielne Msze święte
do kościoła w Droß, aby uczestniczyć w Eucharystii w swoim ojczystym języku. Ta „polska społeczność” w Droß, pragnęła stworzyć miejsce kultu na część „Matki Boskiej Częstochowskiej”, która uważana jest za patronkę Polski.

Plan ten został zrealizowany przez Polaków 20 czerwca 1998 roku w St. Pölten. Tutaj bowiem
w czasie swojej Trzeciej Pielgrzymki do Austrii papież Jan Paweł II, poświęcił kamień węgielny pod budowę polskiej kapliczki. W 1999 roku biskup Częstochowy St. Nowak konsekrował to małe sanktuarium Matki Bożej z Jasnej Góry.

Droß od samego początku był centrum modlitewnym w duchu orędzia fatimskiego. Jest to jedno z najmłodszych miejsc pielgrzymek i jedyna „parafia Fatima” w diecezji. Wierzący przybywają tu od 60 lat. Rok 2017 był „Rokiem Fatimskim”. 13 marca przybyło do Droß ponad 100 pielgrzymów, którzy wzięli udział w uroczystej Mszy świętej z okazji „100 lat Fatimy”. Modlono się przede wszystkim o pokój na świecie.

Opisując historię kościoła w Droß nie można pominąć wydarzenia, które miało miejsce w 2016 roku. 26 lipca około północy błyskawica uderzyła w wieżę kościoła, a dach wieży i strych stały się łupem ognia. Dzięki szybkiej interwencji ponad 100 strażaków pożar ugaszono, a kościół nie odniósł większych strat.

Prace remontowe prowadzone pod kierunkiem proboszcza przebiegały szybko
i to spowodowało, że dzwony kościoła pielgrzymkowego mogły rozbrzmiewać już w czasie Wielkanocy.

Przedstawiając tworzenie się Wspólnoty Polskiej w Droß, należy przypomnieć postać
śp. profesora Konrada Panstingl, który w 1973 roku został wyświęcony na stałego diakona
i w tym samym roku rozpoczął działalność jako asystent parafialny w Droß.

To dzięki jego wstawiennictwu u biskupa St. Pölten i dobrej woli księdza Jana Dudki, przydzielonego do pracy duszpasterskiej w tejże parafii, w październiku 1995 roku zostaje odprawiona pierwsza Msza święta w języku polskim. Ta idea łączy we wspólnotę naszych rodaków, podtrzymując tradycje i kulturę polską w rodzinach.

W działalność duszpasterską w parafii byli zaangażowani polscy księża przybywający do parafii w Droß, w pierwszym roku studiowali jezyk niemiecki w diecezji St. Pölten, odprawiali Msze święte dla Austriaków, a także kontynuowali posługę dla Polaków.

W roku 2001 ksiądz uzyskał od biskupa St. Pölten pisemną zgodę na odprawianie Eucharystii w języku polskim w kościele w Droß.

Polskie duszpasterstwo w parafii Droß w roku 2001 zostało oficjalnie włączone do posług w diecezji St. Pölten.

Struktura

Do parafii w Droß co niedzielę z odległych zakątków przybywa liczna grupa wiernych, pragnących uczestniczyć w Eucharystii w swoim ojczystym języku.

Najliczniej gromadzą się Polacy, którzy na stałe zamieszkali w Austrii, zintegrowali się z ludnością, podjęli pracę i przyjęli pewne formy życia obowiązujące w tym kraju, lecz starają się wzrastać w kulturze wyniesionej z ojczyzny, stąd podtrzymują tradycje polskie i wychowują potomstwo w duchu polskości. Umożliwiają im to spotkania w parafii i kontakt z polskim duszpasterzem.

W ostatnich latach sporą grupę we Wspólnocie Polskiej stanowią pracownicy sezonowi. Krótkoterminową pracę podejmują zwłaszcza młodzi ludzie lub osoby, które przebywając z dala od rodzin, mają możliwość modlitwy w języku, w którym zostali wychowani, co zmniejsza ich tęsknotę za bliskimi i ojczystym krajem.

W ciągu całego roku, a w szczególności w okresie wakacji do kościoła pielgrzymkowego w Droß przybywają polscy turyści i goście, którzy wyrażają chęć poznania tego miejsca i wspólnej modlitwy przed posągiem Matki Boskiej z Fatimy.

Działalność

Wspólne rozmowy wiernych przy kościele łączą ludzi, tworzy się więc grupa czynnie uczestnicząca w Mszach świętych, która zajmuje się organizacją spotkań w ciągu całego roku liturgicznego.

Istotną rolę dla Polonii w Droß odegrało powołanie stałego duszpasterza, który chętnie angażuje się w bieżące sprawy Wspólnoty i służy pomocą. Kontynuuje działalność swoich poprzedników, a także wprowadza nowe projekty duszpasterskie.

Dzięki jego aktywnej pracy, polscy wierni w okresie Wielkiego Postu w skupieniu i modlitwie przeżywają kolejne stacje Męki Pańskiej poprzez uczestnictwo w Drodze Krzyżowej,
a w Niedzielę Palmową biorą udział w uroczyście przygotowanej Mszy świętej poprzedzonej procesją do kapliczki Matki Boskiej Częstochowskiej. Wybudowanie kapliczki jest wielkim osiągnięciem i chlubą Polskiej Wspólnoty.

Co roku w Wielką Sobotę ksiądz chętnie zaprasza rodaków do Senftenbergu na wspólne święcenie pokarmów. W okresie wielkanocnym prowadzone są również rekolekcje dla wiernych wraz z przedświąteczną spowiedzią.

Święta Bożego Narodzenia to czas, który Polacy najchętniej spędzają w swoim ojczystym kraju, w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół. Jednak nie wszyscy mogą wyjechać w rodzinne strony. Rodacy pozostający na obczyźnie mają możliwość uczestnictwa w Pasterce i nabożeństwach świątecznych odprawianych w języku polskim. Mogą wspólnie podzielić się opłatkiem i to jest dla nich wielkim darem.

Wspólne kolędowanie, nabożeństwa majowe niekiedy z gościnnym udziałem Rektora Misji Polskiej w Wiedniu, a także innych zaproszonych księży, należą już do tradycji.

Prawie od samego początku odbywają się spotkania po niedzielnej Eucharystii przy „kawie parafialnej” (pomysł zaczerpnięty od Austriaków). Możliwość spotkania znajomych lub poznania kogoś nowego, wymiana poglądów i informacji przyciąga polskich emigrantów.

W podziękowaniu za poświęcenie przez Ojca Świętego Jana Pawła II kamienia węgielnego pod budowę kapliczki Matki Boskiej z Jasnej Góry, grupa Polaków udaje się 27 listopada 2000 roku do Rzymu z Dziękczynną Pielgrzymką, a trzy lata pożniej 25 października 2003 roku uczestniczy w pielgrzymce do Matki Bożej z Mariazell, dziękując za 25 lat pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Kazanie wygłoszone przez księdza, podkreślające ogromną rolę papieża w życiu Polaków, który uczył odpowiedzialności za kraj, za wiarę i rozwój kościoła, zmusza do głębszych przemyśleń.
15 października 2000 roku „społeczność polska” w Droß wraz z księżmi, którzy w ciągu minionych lat nie szczędzili trudu w przygotowaniu Mszy świętej w języku polskim, świętuje swój pierwszy jubileusz.

Pięć lat później, 23 października z okazji 10 rocznicy uroczystą Mszę Świętą w intencji Polaków celebruje Ojciec Rektor Polskiej Misji Katolickiej ksiądz Zygmunt Waz.

W tym samym roku 2005, rodacy z St. Pölten przyjeżdżający, w miarę możliwości na niedzielne Eucharystie do parafii Droß, zwracają się z prośbą o możliwość odprawiania Mszy świętej w języku polskim również w ich miejscowości. Plan zorganizowania Mszy świętej
w stolicy diecezji St. Pölten, nie zostaje jednak zrealizowany z powodu zbyt dużej odległości i ograniczonego czasu księdza w niedziele.

Polscy wierni nie tylko spotykają się we własnym gronie, ale integrują się również z otoczeniem, przyjmując zaproszenia na Msze święte prowadzone w języku niemieckim, a także poprzez udział w festynach organizowanych przy kościele przez parafian z Droß. Polacy od początku mają swojego przedstawiciela w austriackiej Radzie Parafialnej (wybieranej na okres pięciu lat) którym był Mirosław Fassl, obecnie jego pracę kontynuuje Stanisław Kulpiński. To on na bieżąco informuje o ważnych sprawach mających miejsce w tej parafii.

Owocna działalność Wspólnoty Polskiej powoduje wzrost liczby wiernych. Pojawia się dużo młodych ludzi chętnych do współpracy. 22 listopada 2016 uroczysta Eucharystia celebrowana jest przez księdza Rektora PMK w Wiedniu Krzysztofa Kasperka. Tłum wiernych, zgromadzony w tym dniu poprzez modlitwę wyraża swoją wdzięczność i głęboką wiarę.

W czerwcu 2017 roku polscy i austriaccy wierni z parafii Droß wspólnie organizują uroczystą Mszę świętą z okazji 25-lecia kapłaństwa księdza Pawła. Eucharystia celebrowana jest przez dziekana oraz innych zaproszonych księży. Po nabożeństwie, będącym podziękowaniem za trudną, ale owocną pracę księdza odbywa się agapa przy kościele „Matki Boskiej Fatimskiej.”

Podsumowując działalność „Wspólnoty Polskiej” w Droß słowa podziękowania należy skierować do tych księży,  którzy w ostatnich latach poświęcili swój czas w okresie wakacji, prowadząc posługę kapłańską dla Polaków.