wspólnota polska

POLNISCHE GEMEINSCHAFT
DROSS

Aktualności

Kongres Rodzin Polonijnych

KONGRES RODZIN POLONIJNYCH

online

Sobota, 21 listopada 2020

„Małżeństwo w centrum duszpasterskiej troski Kościoła na emigracji”

                  (Szczegółowe informacje i zapisy: www.emigracja.episkopat.pl)


Program

10.00            Słowo wprowadzające

                     Ks. bp dr Wiesław Lechowicz,

                      Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

SESJA I

TOWARZYSZENIE MAŁŻEŃSTWOM NA EMIGRACJI

10.30            Kościół a kryzys małżeństwa

                    Ks. dr hab. Robert Skrzypczak, Akademia Katolicka, Warszawa

11.30            Problemy i wyzwania towarzyszenia małżonkom w krajach emigracji

                    Dr hab. Mieczysław Guzewicz, Członek Rady ds. Rodziny KEP

12.30            Wizja towarzyszenia małżonkom w nauczaniu Kościoła

                    Dr Bożena Bassa, Instytut Studiów nad Rodziną im. Abp. Kazimierza                                 Majdańskiego, Łomianki

 13.00           Zakończenie pierwszej części

PRZERWA

15.00 Koronka do Miłosierdzie Bożego

SESJA II

FORMY TOWARZYSZENIA MAŁŻEŃSTWOM NA EMIGRACJI

15.15            Model systemowej pracy formacyjnej z małżeństwami

                    Mgr Małgorzata Walaszczyk, diecezjalna doradczyni życia rodzinnego

                     Diecezji Warszawsko-Praskiej

16.00            Praktyczne formy towarzyszenia małżonkom w misji/parafii na                       emigracji na przykładzie Francji i Irlandii

                    Ks. dr Robert Czarnowski, ks. Stanisław Hajkowski

 16.20           Funkcjonowanie poradni rodzinnej na emigracji: problemy-                                          wyzwania-adaptacja:  na      przykładzie poradni Familiaris  we                         Freiburgu

                    Ks. mgr lic. T. Drożyński, Mgr lic. K. Białecka – Urbańska, Michał Urbański

16.45            Praktyczne wykorzystanie portali społecznościowych w                                       towarzyszeniu małżonkom na emigracji     Dr M. Dynia

17.00            Chroń małżeństwo

                    Wiesława Kowalska-Grzeszczak, centralna animatorka Duchowej

                    Adopcji Dziecka Poczętego z Jasnej Góry

17.30

PANEL DYSKUSYJNY

Prowadzą: dr Grażyna Koszałka i ks. dr hab. Józef Młyński UP Kraków

Jak usprawnić proces towarzyszenia małżonkom w polskich misjach katolickich w obliczu pandemii i nie tylko     

19.00            WNIOSKI I SŁOWO KOŃCOWE

                     Ks. bp. Wiesław Lechowicz, KEP          

Zaproszenie na drugą część Kongresu w 2021 roku

PRZERWA

20.30            Modlitwa różańcowa w intencji małżeństw polonijnych

21.00            Apel Jasnogórski

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Patronat honorowy:

Bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Organizatorzy:

Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej

Współorganizatorzy: 

Instytut Studiów nad Rodziną im. abpa K. Majdańskiego w Łomiankach (ISNAR)

Instytut Naturalnego Planowania Rodziny w Warszawie (INER)

Instytut Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii w Londynie (IPAK)

Zapisy do 19 listopada za pomocą formularza zamieszczonego na stronie: www.emigracja.episkopat.pl

zurück