wspólnota polska

POLNISCHE GEMEINSCHAFT
DROSS

Aktualności

Studium Edukacyjne dla Polonii (online) „POMAGAM SOBIE POMAGAM INNYM”

Serdecznie zapraszamy do udziału w trzeciej edycji Studium Edukacyjnego w zakresie doradztwa rodzinnego „Pomagam sobie – Pomagam innym” – moduł podstawowy. Celem Studium jest kształcenie praktycznych umiejętności w towarzyszeniu małżeństwom w oparciu o interdyscyplinarną wiedzę z nauk o rodzinie. 

Organizatorem Studium jest Instytut Studiów nad Rodziną im. abpa K. Majdańskiego w Łomiankach we współpracy z Polonijną Radą Rodziny przy Delegacie Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej i Fundacją Pomoc Rodzinie. Studium organizowane jest pod patronatem bpa Piotra Turzyńskiego, Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Do udziału w Studium zapraszamy osoby, które już są zaangażowane lub pragną się zaangażować w duszpasterstwo rodzin oraz towarzyszenie małżeństwom. 

W załączeniu przesyłamy dokładne informacje dotyczące Studium.

 

VI Światowym Kongresie Rodzin Polonijnych

W dniach 15-17 września 2023 roku odbędzie się w Gdańsku VI KONGRES RODZIN POLONIJNYCH zatytułowany ”Zainwestuj w małżeństwo. Zainwestuj w rodzinę”. Referaty przygotowywane przez specjalistów w zakresie tematyki rodzinnej dostarczą uczestnikom wielu cennych informacji o tym jak budować szczęśliwe rodziny. Udzielą także odpowiedzi na pytanie jak można pomóc rodzinom w sytuacji trudności i zagrożeń. W ramach Kongresu przewidziane są także warsztaty w grupach, w ramach których uczestnicy będą mogli uzyskać kompetentne wsparcia w wypełnianiu podstawowych zadań rodzinnych np. w zakresie umacniania relacji małżeńskich, realizacji zadań prokreacyjno-wychowawczych, czy pomocy specjalistycznej w sytuacjach trudnych. Ponadto uczestnicy będą mieli możliwość spotkań indywidualnych z różnymi specjalistami.

W ostatnim dniu Kongresu zaplanowane jest Święto Rodziny połączone z koncertem, pielgrzymką i piknikiem, a dla chętnych – zwiedzaniem Gdańska i okolic. Kongres Rodzin Polonijnych stanowić będzie także znakomitą okazję do nawiązania wzajemnych relacji między uczestnikami, co sprzyjać będzie integracji środowisk polonijnych. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Więcej Informacji: https://opoka.news/vi-kongres-rodzin-polonijnych-zapisy

VI KONGRES RODZIN POLONIJNYCH - ZAPISY

Biuro Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa

tel. +48 22  53 04 874

e-mail: emigracja@episkopat.pl

https://emigracja.episkopat.pl/

F - Biuro  Duszpasterstwa Emigracji


 
 
 
 
 

zurück